קתולים למען ישראל – קורס מקוון

חלק ראשון: סיפורו של אלוהים, הסיפור שלנו

תולדות הישועה מאז הבריאה ועד לביאתו של המשיח

גלוש ל: מבואפורטל לשיעוריםחלק ב: לחיות במלכות אלוהים

הקלק על כותרת השיעור או על התמונה כדי לפתוח את המצגת. הטעינה עשויה לקחת שניות ספורות. לאחר פתיחת המצגת ניתן להקליק בכל מקום על גבי המסך כדי לעבור לשקופית הבאה, או להשתמש בחיצים כדי לעבור בין השקופיות. הקלק על המילה [תמסיר] כדי לפתוח קובץ PDF ובו סיכום השיעור - לקריאה ועיון או הדפסה.


האדם ועולמו: לשם מה לחפש אחר האמת
שיעור מבוא זה מעלה שאלות באשר לנושאים האלה: משמעות החיים, חשיבות החיפוש אחר האמת, השקפות עולם נפוצות, האדם כגוף וכרוח, העולם הרוחני, בעיות הרוע והמוות, שאיפת האדם ל"יותר". כל השאלות הללו יובילו לשאלת השאלות: האם יש אלוהים "אי שם", האם באמת אכפת לו מאיתנו? 


דברי הבשורה: תמצית תוכנית הישועה של אלוהים
תמצית בסיסית של תוכנית הישועה של אלוהים עבור האנושות: אלוהים ברא אותנו מתוך אהבה. אך החטא מפריד בינינו לבינו, ואין ביכולתנו לתקן את הנתק הזה בכוחות עצמנו. ישוע המשיח בא לעולם על מנת לפייס בינינו לבין אלוהים וכדי להעניק לנו חיי נצח. הוא נתן לנו את הכנסייה הקתולית, שבאמצעותה הוא חולק איתנו את הדרך, את האמת ואת החיים. אלוהים קורא לנו לחזור בתשובה, לבחור ללכת אחרי ישוע ולהצטרף לגופו, הכנסייה.

סיפורו של אלוהים, הסיפור שלנו
סקירה מפורטת יותר של תולדות הישועה ותמצית הקורס כולו. אלוהים ברא את העולם וכרת ברית עם אדם (הראשון), גולת הכותרת של הבריאה. אדם פותה על ידי השטן, חטא ואיבד את חיי אלוהים. אלוהים השיב אליו את האדם בהדרגה, באמצעות הבריתות שכרת עם נוח, אברהם, משה, דוד וישוע – מי שפדה את הגזע האנושי באמצעות רז הפסחא שלו. ישוע מינה את תלמידיו להמשיך את שליחותו דרך הכנסייה, עד שישוב באחרית הימים.


אחרי שלושת שיעורי המבוא, זהו השיעור הרגיל הראשון בקורס. שיעור זה מתאר: (א) כיצד אנחנו יכולים לדעת בוודאות, בעזרת היגיון בריא, שאלוהים קיים – דרך התבוננות בעולם הפיזי ובנפש האדם; (ב) אנו יכולים להכיר כמה מתכונות אלוהים בהסתמך על היגיון בריא: הוא קיים בעצמו, אינסופי, אחד, נצחי, רוח, אימננטי, נשגב, אינטליגנטי וטוב, יודע-כל וכל-יכול.


אנחנו יכולים להכיר את אלוהים באמצעות ההיגיון הבריא שלנו, אם כי בצורה מוגבלת ביותר. אך אם אלוהים אכן קיים – ודאי ירצה לדבר אלינו. כיצד? באמצעות הטבע, התגלות אישית, תפילה, דת מאורגנת? על ההתגלות האלוהית האמיתית להיות תואמת את מה שלמדנו על אלוהים באמצעות ההיגיון (שיעור א3). אלוהים גילה עצמו בהדרגתיות, במילים ובמעשים, לעם ישראל, עד שגילה עצמו במלואו בישוע המשיח. התגלות אלוהית היא "מפת החיים" של אלוהים עבורנו.


עתה משאנו יודעים כי אלוהים מדבר אלינו באמצעות התגלותו, אנו שואלים: מה הוא מספר לנו על עצמו? אלוהים מגלה עצמו כבורא העולם וכאב אוהב, ומכנה עצמו "אהיה". הוא קדוש, רב חסד, אוהב ואמיתי, והוא מספק את כל צרכינו. שיעור זה כולל סיפור מקראי על ההשגחה העליונה של אלוהים ועל מסתורין הרוע.


תפילה היא התגובה שלנו להתגלות אלוהים. אלוהים דיבר אלינו; הוא גם מעוניין כי נדבר אליו מליבנו. כל אדם מוזמן להיות בעל קשר אוהב עם אלוהים באמצעות תפילה. שיעור זה מציג סקירה של תולדות התפילה בתולדות הישועה ואת מה שלימד ישוע על התפילה. כמו כן, מתאר נוהגי תפילה, את מקורות התפילה, הבעות שונות של תפילה ומכשולים בדרך להשגת תפילה יעילה.


שיעור זה הוא הראשון בסדרה על חקר תולדות הישועה. אלוהים ברא את העולם "יש מאין" בחוכמה ובאהבה, כדי להראות את תפארתו וכדי לחלוק את אמיתו, טובו ויופיו עם בריאתו. הוא ברא עולם בלתי נראה (מלאכי) ועולם נראה (ארצי). האדם הוא גולת הכותרת של הבריאה. השבת היא אות לברית בין אלוהים לאדם; העולם הוא בית מקדש ענק; גן עדן הוא מקום קדוש; אדם הוא הכוהן הגדול של האנושות.


אלוהים ברא את האדם בצלמו וכדמותו, כגולת הכותרת של בריאתו. אלוהים ברא את האדם כבעל גוף ונשמה, כזכר וכנקבה, והוא קורא להם לאהוב. על האיש והאישה להפוך לבשר אחד ולהיות פוריים ולהתרבות. האדם הוא מטבעו יציר אלוהים ומשָרתו; האדם הוא, מפאת חסד אלוהים, בנו האהוב של אלוהים, הנקרא לקחת חלק בחיי אלוהים ובאהבתו. אדם וחוה היו מרגע בריאתם קדושים וצדיקים, בעלי הרמוניה מושלמת עם הבריאה כולה, וחופשיים מסבל וממוות.


לאחר שהתפתו על ידי השטן משום שרצו להיות "כאלוהים, יודעי טוב ורע", המרו אדם וחוה את פי אלוהים וחטאו. כתוצאה מכך ניתק הקשר שלהם עם אלוהים. הם איבדו את חסד הקדושה והצדק שהיו מנת חלקם מבריאתם והחלו לפחוד מאלוהים. ההרמוניה בינם לבין עצמם ובינם לבין הבריאה כולה נהרסה. סבל ומוות הפכו לחלק מהעולם, ואדם וחוה גורשו מגן עדן. הם פצעו את הטבע האנושי והעבירו לכל בני האדם טבע אנושי שבור, משולל זכות לחיי נצח – חלש, כפוף לבערות ונוטה לחטוא.


אלוהים לא נטש את בני האדם לאחר נפילתם אלא הבטיח להם גאולה עתידית (בראשית ג, 15). אלוהים החל להחזיר אליו את בני האדם באמצעות שורת בריתות. הברית הראשונה שכרת הייתה עם נוח, ובה נשבע אלוהים לעולם לא למחות את הגזע האנושי במבול. המבול היה "בריאה חדשה" וסמל לטבילה.

pdf תמסיר א10
Only registered and logged in users can download this file.

הברית הבאה הייתה עם אברהם, שאלוהים ציווה עליו לעזוב את ביתו ואת מולדתו וללכת לארץ כנען. אלוהים הבטיח לאברהם להפוך אותו לגוי גדול, לגדל את שמו ולברך בו את כל משפחות האדמה. שלוש ההבטחות הללו התמלאו מאוחר יותר בברית משה, בברית דוד ובברית החדשה. צייתנותו של אברהם ונכונותו להקריב את בנו יצחק הפכו את חוסר צייתנותו של אדם הראשון, והן סמל לקורבן ישוע בברית החדשה.


שיעור זה מספר את סיפורי האבות – יצחק, יעקב ויוסף. בני יעקב הם אבות שנים-עשר שבטי ישראל. סיפור יוסף ואחיו מסמל את הקשר שבין ישוע והעם היהודי.


במשה מילא אלוהים את הבטחתו הראשונה לאברהם: להפוך אותו לגוי גדול. בני ישראל הפכו לעבדים במצרים. אלוהים הקים את משה כדי להושיע אותם, בהטילו עשר מכות על המצרים, מכות שהגיעו לשיאן במכת בכורות בפסח. אלוהים הוביל את עם ישראל דרך ים סוף ונתן להם את התורה במעמד הר סיני, שם אימץ אותם לו לעם סגולה. בני ישראל הפרו את הברית עם אלוהים בכך שעבדו את עגל הזהב, אך אלוהים חידש את בריתו איתם לאחר הפצרותיו של משה. המשכן היה מקום המפגש בין אלוהים לעמו.


ספר ויקרא מביא חוקים שונים: הקורבנות, הקדשת הכוהנים, חוקי מוסר, טוהרה, קדושה ועוד... בספר במדבר עושים בני ישראל את מסעם לכיוון ארץ כנען. אך מפאת חוסר אמונתם נידונו לנדוד במדבר למשך 40 שנה. ספר דברים הוא "משנה תורה", חוקי הברית של ישראל הכולל פשרות חוקיות, תנאים פולחניים, ברכות וקללות. אלוהים הבטיח להקים לעם ישראל נביא כמו משה, ובערך בשנת 1400 לפנה"ס הביא אותם סוף סוף אל הארץ המובטחת.


בני ישראל כבשו את רובה של ארץ כנען – אך לא את כולה – וחילקו אותה בין שנים-עשר השבטים. בתקופת השופטים חיו בני ישראל במעגל קסמים של חטא, דיכוי, חזרה בתשובה, ישועה, חטא וחוזר חלילה. שמואל היה השופט האחרון: הוא משח את שאול למלך הראשון של ישראל. אך אלוהים דחה אותו בשל חוסר נאמנותו, והוא מת בקרב.


בהיות דוד מלך מילא אלוהים את הבטחתו השנייה לאברהם: לגדל את שמו. דוד היה למלך השני של ישראל. הוא כבש את ירושלים והכניס לתוכה את ארון הברית. דוד הפך את משפחת ישראל הלאומית לשושלת מלכות שמלכה על עמים ומדינות אחרים. בנו שלמה בנה את בית המקדש בירושלים, בית תפילה לכל העמים. אך מאוחר יותר חטא שלמה ועבד אלילים, והממלכה החלה להדרדר.


לאחר מות שלמה נקרעה הממלכה למלכות יהודה (בדרום) ומלכות ישראל (בצפון). הנביאים היו קולו של אלוהים, שהזהיר את עמו מפני משפט וגם הציע להם תקווה והבטחה ל"בן דוד חדש". כל מלכי ישראל היו רעים, והאשורים כבשה את המלכות הצפונית בשנת 722 לפנה"ס. רוב מלכי יהודה היו חוטאים גם הם, והבבלים החריבו את ירושלים והגלו את תושביה בשנת 586 לפנה"ס.


הגלות וספר דניאל: תקווה למלכות חדשה
חלומו של מלך בבל, נבוכדנאצר, וחזונות אחרים מספרים על ארבע מלכויות (בבל, מדי-פרס, יוון ורומא), שהאחרונה שבהן תיכבש על ידי מלכות אלוהים – מי שימלוך על העולם כולו. הפרסים כבשו את בבל בשנת 539 לפנה"ס. דניאל ראה חזון על "בן האדם" האלוהי שימלוך על כל העמים. "שבועים שבעים" בפרק ט מנבאים כי המשיח יופיע בשנת 32 לספירה בקירוב, ו"יכרת". דניאל רואה בחזון את המשפט האחרון ואת אחרית הימים.


היהודים שבו ליהודה ובנו מחדש את בית המקדש. נחמיה בנה את חומות העיר והעם חידש את בריתו עם אלוהים – אך מלכות בית דוד לא שבה על כנה. אלכסנדר הגדול כבש את האימפריה הפרסית בשנת 333 לפנה"ס. לאחר מותו הייתה ירושלים תחילה תחת שלטון בית תלמי ואז תחת שלטון הסלווקים. אנטיוכוס אפיפנס עינה את היהודים, מה שהביא למרד המקבים ולהקמת שושלת החשמונאים. הפרושים והצדוקים הם חלק מהתפתחות היהדות בתקופת הבית השני. רומא כבשה את יהודה והורדוס נהיה מלך.


בתקופת הבית השני היו בקרב היהודים ציפיות רבות למשיח. תקוותם הייתה כי אלוהים ישיב על כנה את מלכות בית דוד בביאת המשיח. הנביאים ניבאו כי המשיח יהיה משבט יהודה, נביא כמשה, בן דוד וכי ייוולד מעלמה בבית לחם. המשיח, כך ניבאו, יעשה ניסים, יהיה אור לגויים, יידחה על ידי עמו, "יידקר" ויוקרב בגלל חטאינו. על המשיח היה להופיע לפני חורבן בית המקדש.


ישוע, ינקותו והכנתו: מהבשורה על הולדת המשיח ועד טבילתו
בשיעור זה נתחיל בלימודנו על הברית החדשה ועל ישוע, משיח ישראל. בן אלוהים לבש בשר כדי להושיע אותנו, להראות לנו את אהבת אלוהים, להוות עבורנו דוגמה לקדושה ולאפשר לנו לקחת חלק בטבע האלוהי. בשיעור זה נביט בשנותיו הראשונות של ישוע: הבשורה שניתנה למרים על הולדת המשיח, הולדתו הפלאית של ישוע בבית לחם, ילדותו וצניעותו, חייו הנסתרים בנצרת, טבילתו והניסיונות שעבר במדבר.


ישוע, שליחותו הציבורית: מלכות השמים הגיעה
בשיעור זה נסקור בקצרה את חייו של ישוע, דבריו ומעשיו: ההכרזה על מלכות האלוהים, דרשת ההר, ריפוי חולים, המשלים על אודות המלכות וכניסת הניצחון לירושלים ביום ראשון שלפני חג הפסחא. סקירה זו מבוססת על כל ארבע הבשורות.


ישוע, רז הפסחא: המשיח הסובל מנצח את החטא ואת המוות
שיעור זה נוגע באירוע המרכזי בתולדות הישועה: סבלו, מותו, תקומתו ועלייתו השמיימה של ישוע. בסעודה האחרונה כרת ישוע ברית חדשה עם ישראל וכונן את "סעודת האדון". הוא נידון למוות בצליבה לאחר שבגד בו יהודה איש-קריות וננטש על ידי הכול. מותו הוא קורבן הפסח של הברית החדשה. ביום השלישי הוא קם מן המתים. לאחר שנגלה לעיני תלמידיו במשך 40 יום הוא עלה השמיימה וחזר אל אביו.


ומה אתם אומרים, מי אני?: מי ומה טען ישוע שהוא באמת
שיעור זה בוחן את טענותיו של ישוע ואת זהותו על פי הברית החדשה. כותבי הברית החדשה מציגים את ישוע כך: אדם לכל דבר ועניין, משיח ישראל, אדם החדש שביטל את חוסר צייתנותו של אדם הראשון, בן אברהם החדש ושה הכפרה שסיפק ה', משה החדש המוביל את עמו ב"יציאת מצרים" חדשה, בן דוד ומלך, "בן האדם" שעליו דיבר דניאל, בן אלוהים, אדון ואלוהים.


ישוע, בדיקה ביקורתית: סיפורי הבשורות – אגדה או היסטוריה
שיעור זה בוחן את טענות השיעור הקודם באשר לזהותו של ישוע, ובודק את מהימנותן. יוצגו בו הוכחות היסטוריות לקיומו של ישוע. האם באמת ניתן לראות בישוע "רק" אדם טוב וחכם? ייבחנו בו טענותיו של ישוע באשר לאלוהותו ומהימנותם של ספרי הברית החדשה. ישוע – שקרן, מטורף או אדון? תקומתו מן המתים – עובדה או בדיה?


השילוש הקדוש: אלוהים אחד, שלוש ישויות – המצאה נוצרית או אמת נצחית
ישוע טען שהוא אלוהי – אך נפרד מן האב – ובאותו זמן אישר גם את האמונה היהודית באלוהים האחד של ישראל. כיצד זה ייתכן? נדון בנושאים האלה: הרבגוניות של אלוהים בתנ"ך ובמקורות יהודיים אחרים; "דבר אלוהים" ו"מלאך יהוה"; המלאך מטטרון – "בן אלוהים"?; אלוהותו של המשיח בתנ"ך; רוח אלוהים; השילוש בברית החדשה – אלוהים אחד, שלוש ישויות; הישות השנייה – דעת אלוהים, מחשבתו, דברו, בנו; הישות השלישית – רוח אלוהים, אהבת אלוהים; הקדמה לפעולת השילוש, שתידון בהרחבה ביתר שיעורי הקורס.


ההתגלמות בבשר והגאולה: הדרך שבה מושיע אותנו רז הפסחא
עתה, משראינו כי אלוהים הוא אחדות של שלוש ישויות, נשוב ונבחן את פעולתה של הישות השנייה: התגלמותו של ישוע בבשר והגאולה. מותו הגואל של המשיח הביא לפיוס בינינו לאלוהים. יוצגו ארבעת הדימויים של הכפרה: השוק, שדה הקרב, בית המשפט ובית המקדש.


רוח הקודש: אלוהים יוצק לתוכנו את חייו ואת אהבתו
כעת נביט בישות השלישית בשילוש, רוח הקודש – עוזר, יועץ, אדון ומעניק חיים. נדון בפעולתו הנסתרת של רוח הקודש מאז הבריאה ועד לביאתו של המשיח; בקשר המיוחד של רוח הקודש ומרים, אם ישוע. ישוע חי במלוא רוח הקודש, והבטיח לשלוח את הרוח לתלמידיו לאחר שיעזוב אותם. רוח הקודש נשפך על קהילת המאמינים בחג השבועות – אהבת אלוהים המקדשת נשפכה לתוך ליבותנו. נדון גם בפעולת רוח הקודש בכנסייה וכיצד אנחנו מקבלים את רוח הקודש.


עמוד האש, עמוד האמת: איזו מן כנסייה ייסד ישוע
שיעור זה הוא שיעור מבוא לכנסייה הקתולית. הכנסייה היא גשר בין הבנת החיים הפנימיים של השילוש הקדוש, שלמדנו בשיעור האחרון, ובין לקיחת חלק בחיים האלוהיים האלה כחברים בגוף המשיח – הכנסייה – שהיא נושא החלק השני של קורס זה. ישוע ייסד את קהילתו – אחת, קדושה, עולמית (קתולית) ושליחית – כדי לחלוק עימנו את מסתרי השילוש הקדוש באמצעות התפקידים של נביא, כוהן ומלך (כתבי הקודש, המסורת והמגיסטריום). אלוהים מאפשר לנו לקחת חלק בחייו בעזרת שבעת התקדישים (הסקרמנטים), בהיותנו מאוחדים עם הקדושים שבשמים ובארץ, ובעיקר מאוחדים עם מרים אמנו.


ביאתו בשנית: מה יקרה באחרית הימים
ישוע המשיח ישוב במלוא כבודו והדרו בסופה של ההסיטוריה, ומלכות האלוהים תושלם. לפני שובו יהיו מלחמות רבות, הבשורה תבושר בכל קצות תבל, הרדיפה האנטי-נוצרית תגבר והכפירה בכנסייה תגדל; משיחי שקר יטעו רבים, ויכינו את הדרך להופעתו של צורר המשיח. ביאתו בשנית של ישוע מתעכבת עד שיכיר אותו כל עם ישראל. לאחר תקומת הגוף והמשפט האחרון ייבראו שמים חדשים וארץ חדשה והגזע האנושי ישוב אל עץ החיים שבגן העדן.


גלוש ל: מבואפורטל לשיעוריםחלק ב: לחיות במלכות אלוהים