Login

סיפור הישועהברוכים הבאים לקורס מבוא לנצרות של
קתולים למען ישראל!

"הגנה על פיקדון האמונה זו המשימה שהאדון הפקיד לכנסייה שלו, ואת אשר היא ממלאה בכל עת." (FD)

ברוכים הבאים לקורס המקוון של קתולים למען ישראל - היכרות ראשונית עם תוכנית הישועה של אלוהים, האמונה הקתולית ואיך לחיות כילדי אלוהים!

 

 


תולדות הישועהאלוהים, אשר הוא עצמו מושלם ומבורך ללא גבול, בתוכנית של חסד טהור ברא את האדם על מנת שישתתף בחיים המבורכים שלו.

הקורס: מטרותיו, מקורותיו, קהל היעד, תוכן ומתודולוגיה.

משה רבינותולדות הישועה מהבריאה ועד בואו של המשיח. מחסה את הבסיס של האמונה הנוצרית המשותף לכל הקבוצות הנוצריות והמשיחיות העיקריות.

תמצית התוכן: אלוהים, הבריאה, האדם, חטא הקדמון, הבריתות של אלוהים בתולדות הישועה, נבואות משיחיות, ישוע והברית החדשה, השילוש הקדוש.

סעודת האדוןהיסטוריה של הישועה מהבריאה ועד בואו של המשיח.

תמצית התוכן: הכנסייה, התגלות וסמכות, האפיפיורות, מרים והקדושים, החטא, ישועה והצדקה, חסד, חיים במשיח, הליטורגיה והסקרמנטים, המשפחה, היסטורית הכנסייה.

Go to top
/*====== Faithlife Reftagger to display Bible verses ======*/