קתולים למען ישראל – מי אנחנו

Catholics for IsraelIsrael Satellite picture
 • אנו ארגון קתולי, נאמן למגסטריום של הכנסייה, יהודים וגויים קתולים מישראל ומהאומות.
 • אנו מאמינים כי תוכנית הישועה של אלוהים ממתינה ל"חתונה האחרונה" של עם ישראל והכנסייה, שבה:
  • הנוצרים מהאומות יגדלו בהערכה ובאהבה של שורשיהם היהודיים (קכ"ק 528)
  • העם היהודי יקבל את ישוע מנצרת כמשיח ישראל וכבן אלוהים – אם כי ישמר את זהותו, דתו, תרבותו ומורשתו היהודיות (קכ"ק 674)
  • היהודים והנוצרים יתאחדו ב"תיבת הישועה", הכנסייה הקתולית (האוניברסלית) (קכ"ק 845)
 • למען השגת המטרה הזו שאיפתנו היא:
  • לטפח אהבה כלפי העם היהודי וכלפי ישראל באמצעות תובנות הנוגעות לשורשיה היהודיים של האמונה הנוצרית ול"מסתורין של ישראל" בתוכנית הישועה של אלוהים. בכך נכלל מאבק באנטישמיות (המוצגת לעתים כאנטי-ציונות) ובטעויות של 'תיאולוגיית ההחלפה' ושל 'תיאולוגיית הברית הזוגית' (קכ"ק 839)
  • לטפח הבנה ואהבה לישוע – "אור גויים ותפארת ישראל" – משיח ישראל, מושיע העולם ובן אלוהים (קכ"ק 430–455)
  • להציג את האמונה הקתולית בצורה שתגלה כיצד משיגה הכנסייה את כל שהובטח לעם ישראל ומנציחה את פעולתו של ישוע המשיח בכל התקופות. גם אם בחירתו של עם ישראל אינה ניתנת לביטול, הכנסייה הקתולית היא "העולם המפויס" ועַם אלוהים החדש "שעל האנושות לגלות מחדש את אחדותה ואת ישועתה." (קכ"ק 845)