קתולים למען ישראל – קורס מקוון

חלק שני: לחיות במלכות אלוהים

מבוא לכנסייה הקתולית – אמונתה, חייה ועבודתה

גלוש ל: מבואפורטל לשיעוריםחלק א: סיפורו של אלוהים, הסיפור שלנו

הקלק על כותרת השיעור או על התמונה כדי לפתוח את המצגת. הטעינה עשויה לקחת שניות ספורות. לאחר פתיחת המצגת ניתן להקליק בכל מקום על גבי המסך כדי לעבור לשקופית הבאה, או להשתמש בחיצים כדי לעבור בין השקופיות. הקלק על המילה [תמסיר] כדי לפתוח קובץ PDF ובו סיכום השיעור – לקריאה ועיון או הדפסה.


בשיעור זה ניזכר בחלקו הראשון של קורס מקוון זה ונציג את חלקו השני. נתבונן בשתי שאלות: (א) כיצד אלוהים מדבר אלינו? (ב) כיצד אלוהים מושיע אותנו? נסקור את שלושת התפקידים – נביא, כוהן ומלך – בתולדות הישועה, נראה כיצד ישוע מגלם את שלושת התפקידים הללו וכיצד העביר אותם לידי הכנסייה כדי שתוכל להעביר אותו – האמת, הדרך והחיים – אלינו באמצעות כתבי הקודש, המסורת הקדושה והמגיסטריום של הכנסייה. כמו כן נראה כיצד בהדרגה ייסד אלוהים את עמו להיות אחד, קדוש, קתולי (אוניברסלי) ואפוסטולי (שליחי).


שיעור זה הוא הרחבה לשיעור ב1: הדרך שבה דיבר אלוהים לעמו לאורך ההיסטוריה של הישועה באמצעות התפקידים נביא, כוהן ומלך; הדרך שבה ישוע מגלם את שלושת התפקידים הללו; הדרך שבה העביר אותם לידי הכנסייה בירושה שליחית. נדון גם בנושאים האלה: כיצד ההתגלות מועברת במשך הזמן; הבעייתיות בהסתמכות על כתבי הקודש (התנ"ך והברית החדשה) כמקור ההתגלות היחיד; כתבי הקודש וסמכות בקהילה הראשונה; ההשראה, האי-טעייה והפירוש של כתבי הקודש; ארבעת המובנים של כתבי הקודש; תפקידה של המסורת הקדושה ותפקידו המהימן של המגיסטריום ככזה שאינו-טועה בשמירה על פיקדון האמונה.


שיעור זה הוא המשך הדיון מהשיעור הקודם על המגיסטריום. ישוע בחר בפטרוס להיות הסלע שעליו יבנה את קהילתו ולהיות הרועה הבכיר. נדון בנושאים האלה: "מפתחות מלכות השמים" ו"ראש הממשלה" של המלך בתנ"ך; חשיבותם של פטרוס ושל הקהילה ברומא בתקופת הקהילה הראשונה; עדויות קדומות על יורשיו של פטרוס; יורשיו של פטרוס לאורך ההיסטוריה; האפיפיור, הבישופים ותפקידה של הכנסייה כמוֹרה; חוסר הטעייה של האפיפיורים; האפיפיור כמורה, כמנהיג וכמבשר.


טרם נבחן בפרוטרוט את הדרך שבה עלינו לחיות במלכות אלוהים נשקול תחילה את מטרת מסענו. רק כשאנו יודעים לאן אנחנו הולכים ומהן תוצאות הבחירות שאנחנו עושים, אנו יכולים ללכת בדרך הנכונה. כל אדם יחווה את סופיות המוות ומשפט אישי. נושאי השיעור: חיי הנצח וגן עדן – התגשמות התקווה האולטימטיבית בקרבו של כל אדם; כור המצרף – תפקידו, נוכחותו בכתובים, רעיון העונש הזמני; גיהינום: ההתרחקות האישית הסופית מאלוהים ומחסדו; תחיית הגוף.


בשיעור זה נדון בנושאים האלה: התחברות הקדושים היא משפחתו של אלוהים בשמים ובארץ, והיא תכליתנו העמוקה ביותר; מיהו "קדוש"?; שלושת המצבים של הכנסייה: הכנסייה לוחמת על פני כדור הארץ, מנצחת בשמים וסובלת בכור המצרף; הקדושים שבשמים מתפללים עבור הקדושים שבכדור הארץ, ואנו נקראים להתחבר אליהם; על הקדושים שבכדור הארץ להתפלל עבור אלה שבכור המצרף; הכנסייה תגיע לשלמותה ולאחדותה המלאה בתפארת מלכות השמים וחיי הנצח.


עתה, משלמדנו על התחברות הקדושים, נביט ב"יצירת הפאר של אלוהים", אם כל הקדושים: מרים (מריה). נלמד על מרים בהקשר לשלוש "פסגות הרים" בתולדות הישועה בתנ"ך: הבריאה, יציאת מצרים ומלכות בית דוד. מרים היא חוה החדשה, ארון הברית החדשה והמלכה האם. היא טהורה ונטולת חטא, בתולת-נצח, אימו של ישוע ואם הכנסייה כולה, ונלקחה בגופה ובנפשה לשמים.


אנו מבינים כעת מהי הכנסייה והבטנו בדוגמאות הטובות ביותר שלה – הקדושים ומרים – ועל כן נעבור לבחון כיצד יש לחיות חיים משיחיים. בשיעור זה ובאלה שאחריו נחיל את תולדות הישועה בתנ"ך לחיינו אנו. שיעור זה מלמד את הנושאים האלה: מטרת קיומו של האדם לפי רצון אלוהים בבריאה (בראשית א–ב, שיעורים א7–א8); כבוד האדם ותכליתו לאושר עילאי, כמי שנברא בצלם אלוהים ונושע על ידי המשיח; חופש הבחירה של האדם; המוסר שבמעשי האדם ובתשוקותיו; מצפון מוסרי; ארבעת המעלות העיקריות ושלוש המעלות התיאולוגיות (אמונה, תקווה, אהבה); מתנות רוח הקודש.


ייעודנו וכבודנו הנעלים ביותר כבנים ובנות לאלוהים (בראשית ב, שיעור ב8) נפגעו על ידי החטא (בראשית ג, שיעור א9). בשיעור זה נסקור את הנושאים האלה: החטא הקדמון ותוצאותיו; יצר הרע, וכיצד הוא מוביל לחטא; טבע החטא והשפעותיו; חטא למוות וחטא שאינו למוות; חטא ואשמה; פיתוי, חטא ומצפון; חרטה, חזרה בתשובה, כפרה וסליחה.


כמי שייעודו הוא אושר עילאי (בראשית ב, שיעורים א8, ב7) ונפגע על ידי החטא (בראשית ג, שיעורים א9, ב8) – האדם זקוק לישועה מאת האלוהים. עזרה אלוהית באה לקראתו בדמותו של המשיח ובאמצעות התורה המדריכה אותו (שמות, שיעור א13 ושיעור זה) ובאמצעות החסד התומך בו ומחזק אותו (הברית החדשה, שיעורים א21–א29, ב10–ב11). נבחן את חוק המוסר הטבעי, את החוק הישן (התורה) ואת החוק החדש של הבשורה. עשרת הדיברות הם "מפת החיים" שלנו: הם מראים לנו כיצד לחיות כילדיו של אלוהים ומדריכים אותנו בדרך לקדושה – ייעודנו וכבודנו האולטימטיביים.


בשיעור זה נסקור כיצד בנפילתו תעה האדם מדרכו של אלוהים, מאמיתו ומחייו, גורש מגן עדן, ונותר עם טבע אנושי הנוטה לחטוא ונידון לסבל ולמוות. איכה נוכל למצוא את דרכנו בחזרה אל האלוהים? באמצעות מעשים טובים? דרך הדת? באמצעות שמירת חוקי המוסר או התורה? כל אלה אינם מספיקים לישועה. רז הפסחא של ישוע מממש את ישועתנו (שיעור א27). אך האמונה בישוע אין בה די כדי להיוושע. נבחן את הנושאים האלה: האמונה והמעשים; הישועה – אירוע חד-פעמי או תהליך מתמשך?; נקודת המבט הפרוטסטנטית על הישועה; הצדקה והתקדשות; הלידה החדשה – הטבילה; להחזיק מעמד עד הסוף; הכרחיות הכנסייה בישועה.


התורה מלמדת אותנו על הדרך שבה עלינו לחיות (שיעור ב9), אך היא אינה מספקת לנו את הכוח לחיות בדרך זו או את הישועה (שיעור ב10). אלוהים היה מוכרח להפוך את חייו העל-טבעיים לאפשריים עבורנו, בכך שנתן לנפשנו כוח חדש שלא היה בה באופן טבעי: חסד – השתתפות בחייו של אלוהים. החסד משנה אותנו כך שנידמה שוב לאלוהים, מקדש אותנו ומאפשר לנו לגדול במעלות הטובות. נדון בחסד ממשי, בחסד מקדש, ובמתנות רוח הקודש. כיצד אנו מקבלים חסד? בעיקר דרך הליטורגיה (הפולחן) והתקדישים (הסקרמנטים) של הכנסייה. נדון בגדילה בחסד ובאיבוד החסד; בהשגת גמול לפני אלוהים; בקריאה האוניברסלית לקדושה.


שיעור זה הוא מבוא לפולחן הכנסייתי ותקדישיה (שבעת הסקרמנטים). עתה משאנו מבינים כי דרוש חסד על מנת לחיות חיים קדושים ולקבל ישועה, נבחן לפרטי פרטים כיצד מקבלים חסד. שיעור זה מציג את הרקע המקראי של התקדישים. הבנת המסע של עם ישראל ממצרים לארץ המובטחת מסייעת בידינו להבין כיצד עלינו לחיות כדי להגיע למלכות השמים.ארבעה שלבים במסענו: (א) יציאת מצרים ופולחן אוהל מועד; (ב) ההתגשמות בחיי המשיח; (ג) ההתגשמות נמשכת בחיי הכנסייה, "יציאת מצרים החדשה"; (ד) ההתגשמות הסופית במלכות השמים ובחיי הנצח.


שיעור זה הוא המשכו של שיעור ב12, והוא בוחן את ההיבטים התיאולוגיים והמעשיים של הפולחן הכנסייתי (הליטורגיה). הליטורגיה היא השיא של עבודת הכנסייה והדבר שממנו זורמים כל כוחותיה; היא ההשתתפות שלנו בעבודת אלוהים. המימד המשולש של הפולחן: האב הוא המקור והמטרה; המשיח ממשיך את עבודת הישועה של האב באמצעות רוח הקודש, ההופך את הישועה ליעילה. שבעת התקדישים הם כוחות המשיח הפועל כעת דרך הכנסייה. נדון בנושאים האלה: המשתתפים בפולחן וכיצד הוא נעשה; צורות הליטורגיה; זמנים ועיתים ליטורגים.


הטבילה היא השער שלנו לחיי הנצח ולתקדישים האחרים. נדון בנושאים האלה: הטבילה בתוכנית הישועה והסמליות של המים בתנ"ך; ברית המילה כסמל לטבילה; טבילת ישוע; הטבילה היא הלידה החדשה מהמים והרוח המושיעה באמת; הנטבל נקבר עם המשיח; ביצוע הטבילה; מי יכול להיטבל? האם תינוקות צריכים להיטבל? מי יכול להטביל? נדון בנחיצות של הטבילה עבור הישועה, ובחסד ובהשפעות של הטבילה.


האישוש הוא שפיכת רוח הקודש, המשלים את חסד הטבילה ומכניס את המאמין בשלמות גדולה יותר אל שליחות הכנסייה. נדון בנושאים האלה: הייצוג מראש של האישוש בתולדות הישועה; הבטחת רוח הקודש מאת ישוע המשיח ושפיכת רוח הקודש בחג השבועות; הדרך שבה נחגג האישוש: סמיכת הידיים והמשיחה בשמן הקודש; השפעות חתימת הקודש; חותם רוח הקודש; מי יכול לקבל את חתימת הקודש? מי יכול להעניק את חתימת הקודש?


לחם הקודש הוא המקור והשיא של החיים המשיחיים. לחם הקודש בתולדות הישועה: המנחה של מלכיצדק, הפסח, המן. נדון בנושאים האלה: הנאום של ישוע על "לחם החיים"; הסעודה האחרונה ורז הפסחא. לחם הקודש הוא הבעת תודה לאב, זיכרון הפסח והקורבן של המשיח עבור הכנסייה, והנוכחות האמיתית של המשיח בתוכנו. נדון גם בנושאים הבאים: טרנסובסטנציה (הפיכת הלחם והיין לגופו ולדמו של המשיח); הערצת לחם הקודש; ההכנה לפני קבלת סעודת האדון; פירות סעודת האדון; סעודת האדון ואחדות המאמינים בישוע; סעודת הפסח: סעודת האדון היא ציפייה לתפארת שמימית.


שיעור זה הוא המשכו של השיעור על סעודת האדון. נסקור את הבישור של המיסה בפולחן של עם ישראל באוהל מועד (שיעור ב12). המיסה היא השתתפותנו ברז הפסחא ובפולחן בירושלים השמימית. נדון בעדויות קדומות למבנה המיסה ונסקור את החלקים השונים של המיסה: הליטורגיה של דבר האלוהים והליטורגיה האויכריסטית (של סעודת האדון).


אפילו לאחר הטבילה החטא יכול להחליש את חיינו כילדיו של אלוהים, ואף לגרום לנו לאבד אותם. רצונו של ישוע היה שקהילתו תמשיך את עבודת הריפוי והישועה שלו באמצעות תקדיש הפיוס. נדון בנושאים האלה: חזרה בתשובה, קורבן וכפרה בתנ"ך; שליחות הסליחה של ישוע. קורבן הפסחא מאפשר לאדם להתפייס עם אלוהים. ישוע העניק את עבודת הפיוס לשליחיו וליורשיהם. נדון גם בנושאים הבאים: תשובה פנימית וסוגי תשובה; פעולותיו של האדם העובר חזרה בתשובה: חרטה, וידוי ופיצוי; מי מבצע את התקדיש; השפעות התקדיש; הדרך שבה נחגג התקדיש.


באמצעות משיחת החולים ותפילת הכוהנים הכנסייה מפקידה את החולים בידי האדון המעונה והמפואר, על מנת שיקים אותם ויושע אותם. נדון בנושאים האלה: האדם החולה לפני אלוהים; מחלה, חטא ורשע; ישוע כמרפא, וכמי שלקח על עצמו את חולשותנו; השליחים קיבלו מאת ישוע את שליחות הרפואה; סבל גואל; מי מקבל ומי מעניק את משיחת החולים?; מהי הדרך שבה נחגג תקדיש זה?; השפעות התקדיש.


הסמכת הקודש היא התקדיש שבאמצעותו השליחות שהפקיד ישוע בידי שליחיו ממשיכה להתבצע עד קץ העיתים. נדון בנושאים האלה: הסמכת הקודש בתולדות הישועה – כהונת אהרון ובניו; כינון סעודת האדון והכהונה בברית החדשה; ישוע ככוהן גדול וכקורבן הברית החדשה; הכהונה בקהילה הראשונה; כהונת המאמינים כולם והכהונה המוסמכת; הכוהן כמי שפועל בדמות ישוע; שלושת הדרגות של הסמכת הקודש: הגמונים (בישופים), כוהנים ושמשים (דיאקונים); הדרך שבה נחגג התקדיש; מי יכול להיות מוסמך?; פרישות הכוהנים; השפעות התקדיש.


תוכנית אלוהים ב[נוגע] לנישואין ולמשפחה: אלוהים, שברא את האדם מתוך אהבה, קורא לו לאהוב. נדון בנושאים האלה: מקור האהבה בשילוש הקדוש; האיחוד כ"בשר אחד" בין האיש והאישה ומשמעות הנישואין המצויה בגוף; מצוות "פרו ורבו"; השפעת הנפילה על האהבה האנושית; נישואין תחת התורה; אהבת אלוהים לעם ישראל; מה מלמד ישוע על הנישואין; אהבה חופשית, מוחלטת, נאמנה ופורייה; שני המימדים באהבה: איחוד והולדה; פרישות קדושה ובתולין; טוהרת הלב.


בברית הנישואין האיש והאישה מכוננים ביניהם שותפות לכל החיים. נדון בנושאים האלה: תקדיש הנישואין; חגיגת הנישואין; ההסכמה בנישואין; ביטול נישואין ומניעת נישואין; נישואין מעורבים; קשר הנישואין; חסד הנישואין; ארוס ואגפה; הזכויות והחובות בנישואין: (א) האיחוד וחוסר האפשרות לפרק את הנישואין; (ב) הנאמנות בין בני זוג נשואים; (ג) פתיחות לפוריות; ניאוף, גירושין וחטאים אחרים נגד קדושת הנישואין.


המשפחה היא הכנסייה הביתית. תפקידיה של המשפחה המשיחית: (א) ייסוד קהילה של אנשים – קהילה שבה קיימים תפקידי הגבר, האישה, הילדים והזקנים; (ב) שירות החיים – מסירת חיים (ויסות לידות, מניעת היריון ואמצעי מניעה מלאכותיים) וחינוך הילדים; (ג) לקיחת חלק בהתפתחות החברה; (ד) לקיחת חלק בחיי הכנסייה ובשליחותה – המשפחה היא קהילת מאמינים ומבשרים, קהילה שיש לה דו-שיח עם אלוהים, וקהילה בשירות האדם.


בשיעור זה נסקור בקצרה את תולדות הכנסייה: סיפור הקדושים והחוטאים מאז מעשי השליחים, דרך תקופת אבות הכנסייה, הכנסייה בימי הביניים, הרפורמציה, הכנסייה בעולם המודרני, ועד המאה ה-21.


אלוהים קרא לעמו ישראל להיות "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ועדים תמידיים בפני העולם. נדון בנושאים האלה: ביאתו של ישוע המשיח היהודי ודחייתו על ידי עמו שלו; הקהילה היהודית הראשונה וקריאתה להביא לפיוס בין היהודים לגויים; הדימוי של פולוס – עץ הזית; הכנסייה הפכה לכזו שבה בעיקר גויים; "הפסיון של ישראל" במשך תולדות הכנסייה: תיאולוגיית ההחלפה ואנטישמיות נוצרית; ה"צליבה" של עם ישראל בשואה; תחיית עם ישראל?; תחייתם המודרנית של יהדות משיחית ויהדות נוצרית; אנטישמיות מודרנית; הגאולה הסופית של עם ישראל.


חובתה של הכנסייה היא לבשר בפני כל בני האדם ולהוביל אותם לישוע המשיח. בשיעור זה ניזכר בשיעור ב1: האדם איבד את הדרך, את האמת ואת החיים; ישוע בא לעולם כדי להשיב אותם על כנם דרך כנסייתו. "ההסמכה הגדולה" קוראת לכל מאמין להפוך את הגויים כולם לתלמידים. אין ישועה בשם אחר פרט לישוע. האמונה במשיח, הטבילה והכנסייה – נחוצים כולם על מנת להיוושע. נדון גם בנושאים האלה: הכנסייה ודתות אחרות; בעיית היחסיות של האמת; דיאלוג ובישור; הכנסייה והיהדות; הכנסייה ואחדות המאמינים.


FaLang translation system by Faboba