מה זאת אומרת להיות "קתולי"?

אולי אתה מחשיב עצמך, כמו מאמינים רבים אחרים, כקתולי – חבר בקהילה האוניברסלית הבלתי נראית של תלמידי ישוע; אך אינך מחשיב עצמך חבר רשמי בכנסייה הקתולית הרומית.

במובן מסוים, נכון הדבר שאם נטבלת ואתה מאמין בישוע אתה אמנם חבר בגוף המשיח, ורוח הקודש אכן יכול לפעול למען הבשורה באמצעותך ובאמצעות קהילתך. כפי שמלמדת הכנסייה:

"כל מי שנצדקו על ידי אמונה וטבילה מאוחדים במשיח; יש להם זכות, אם כן, להיקרא מאמינים נוצרים / משיחיים, והם אכן נחשבים אחים באדון על ידי חברי הכנסייה הקתולית." (קכ"ק 818)
"יתרה מכך, יסודות קדושים ואמיתיים רבים מצויים גם מחוץ לגבולותיה הנראים לעין של הכנסייה הקתולית: דבר אלוהים הכתוב, חיי חסד, אמונה, תקווה ואהבה, יחד עם מתנות רוח הקודש האחרות; כמו גם יסודות נראים לעין. רוח המשיח משתמשת בכנסיות ובקהילות אלה כאמצעי המוביל לישועה; כוחו של אמצעי זה שאוב משלמותם של החסד והאמת שהפקיד המשיח בידי הכנסייה הקתולית. כל הברכות הללו מקורן במשיח ישוע וכולן מובילות אליו, וכולן מהוות קריאה ל'אחדות קתולית'." (קכ"ק 819)
כנסיית סנט פיטרעם זאת, הכנסייה היחידה שייסד המשיח באמת היא הכנסייה הקתולית – הכנסייה שמאוחדת ומונהגת על ידי האפיפיור, יורשו של פטרוס. רק בה נמצאים "האמצעים המובילים לישועה בשלמותם":
"את קהילת המשיח היחידה כונן מושיענו אחרי שקם לתחייה והפקיד אותה בידי פטרוס, שידאג לה כרועה, ומינה אותו ואת יתר השליחים להגדילה ולהנהיגה. [...] הקהילה הזאת, מוסמכת ומאורגנת כחברה בימינו, קיימת בתוך הכנסייה הקתולית – תחת הנהגתו של יורשו של פטרוס והבישופים המאוחדים איתו. [...] רק באמצעות כנסיית המשיח הקתולית, שהיא הדרך האוניברסלית לישועה, ניתן להשיג את אמצעי הישועה במלואם. אנו מאמינים כי אדוננו הפקיד את כל ברכות הברית החדשה בידי קבוצה שליחית אחת, ופטרוס בראשה, וזאת כדי לכונן על פני כדור הארץ 'גוף המשיח' אחד ויחיד; אליו נכנסים כל מי ששייכים לעם אלוהים." (קכ"ק 816)

כפי שנראה בהמשך, בהיותך מחוץ לכנסייה הקתולית אתה נמצא באיחוד חלקי בלבד עם כנסיית המשיח, ובכך אתה מפסיד ברכות רבות שאלוהים חפץ להעניק לך:

"הכנסייה יודעת כי יש לה דברים משותפים רבים עם מי שנטבלו ונתכבדו בכינוי 'משיחיים' / 'נוצרים', אך אינם מאמינים באמונה הקתולית במלואה ואינם מאוחדים עם יורשיו של פטרוס. אלה המאמינים במשיח ונטבלו כראוי נמצאים באיחוד מסוים, אם כי לא שלם, עם הכנסייה הקתולית." (קכ"ק 838)

הבה נבחן כעת כמה מהברכות שאלוהים חפץ להעניק גם לך בכנסייתו. [ללימוד מעמיק של "אמצעי הישועה במלואם" ו"כל ברכות הברית החדשה" המוצעים על ידי הכנסייה ראה הקורס המקוון]