Login

General

תתי-קטגוריות

We need your help! Please pray for us, help us to spread our message of reconcilation, or make a donation!

ישוע המשיח בכותל המערביברוכים הבאים לאתר קתולים למען ישראל!

"הכנסייה... אינה יכולה לשכוח כי קיבלה את התגלות הברית הישנה (התנ"ך) דרך העם שאיתו כרת אלוהים ברית ברוב חסדו המופלא. כמו כן, אינה יכולה לשכוח כי היא שואבת את קיומה מגזע עץ הזית הטוב [עם ישראל], וכי הגויים הורכבו על גזע זה. אכן, הכנסייה מאמינה כי ישוע המשיח, שלומנו, פייס בין היהודים לבין הגויים, בהופכו את כולם לאחד בו."

"הכנסייה זוכרת תמיד את מילות [פולוס] השליח על בני עמו: "לָהֶם מַעֲמַד הַבָּנִים, הַכָּבוֹד, הַבְּרִיתוֹת, מַתַּן הַתּוֹרָה, עֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ וְהַהַבְטָחוֹת; לָהֶם הָאָבוֹת, וּמֵהֶם, מִצַּד יִחוּסוֹ הָאֱנוֹשִׁי, הַמָּשִׁיחַ" (רומים ט, 4–5), בן הבתולה מרים. היא זוכרת גם כי השליחים, מקור הכנסייה ועמודי התווך שלה, כמו גם כל תלמידי ישוע הראשונים שבישרו את בשורת המשיח לעולם, כולם נבעו מהעם היהודי... אלוהים מוקיר את היהודים בגלל אבותיהם; הוא אינו חוזר בו מהמתנות שהוא מעניק או מהייעוד שהוא מאציל." (NA 4)

אנו ארגון של קתולים למען ישראל וקתולים הנמצאים בישראל, המחוייבים לטיפוח אהבה יתרה כלפי העם היהודי, ישוע המשיח וגופו, הכנסייה הקתולית.

Go to top
/*====== Faithlife Reftagger to display Bible verses ======*/