הקורס מבוא לנצרות של קתולים למען ישראל

פורטל לשיעורים

חלק ראשון: סיפורו של אלוהים, הסיפור שלנו

חלק א: סיפורו של אלוהים, הסיפור שלנו

 


חלק שני: לחיות במלכותו של אלוהים

חלק ב: לחיות במלכותו של אלוהים

 


גלוש ל: מבואחלק ראשון: סיפורו של אלוהים, הסיפור שלנוחלק שני: לחיות במלכותו של אלוהים