הנצרות: ירושת היהדות

אנא התפללו עבורנו!

"גָדוֹל כֹּחָהּ שֶׁל תְּפִלַּת צַדִּיק בִּפְעֻלָּתָהּ." (יעקב ה, 16)

אנו זקוקים לתפילותיכם!
ארגון "קתולים למען ישראל" זקוק לתפילותיכם!
הכנסייה והקהילה המשיחית בישראל זקוקות לתפילותיכם!
העם היהודי זקוק לתפילותיכם!
מדינת ישראל זקוקה לתפילותיכם!
העולם זקוק לתפילותיכם!

גם אם אין באפשרותך לסייע לנו מבחינה כספית, אתה יכול לתמוך בעשייתנו באמצעות תפילותיך! לעתים נדמה כי הצרכים, האתגרים והקשיים של פעולות הכנסייה בישראל הם מעל ומעבר ליכולתנו, ועל כן יש דורשים יותר מכוח ומחוכמה אנושיים גרידא. תפילותיך למען שליחות חשובה זו הן נחוצות ביותר; הן יכולות לשמש אמצעי להתרת גבורתו וחסדו של אלוהים ולהשגת פרי רב למען מלכות אלוהים בקרב העם הנבחר של אלוהים בארץ ישראל. רק בסיועך נוכל לגרום לשינוי אמיתי ולגעת באמצעות חסד אלוהים ואורו בחייהם של תושבי ארץ הקודש!

אנא התפלל:

"הבה נתפלל עבור היהודים: כי אלוהינו ואדונינו יאיר את ליבותיהם להכיר את ישוע המשיח מושיע האנושות כולה. אלוהים הנצחי והכל יכול, החפץ שכל בני האדם ייוושעו ויגיעו להכרת האמת, אנא יהי רצון מלפניך כי כשייכנס מלוא הגויים לתוך הכנסייה, כל ישראל ייוושע. בשם ישוע המשיח אדוננו, אמן." (תפילת יום שישי הגדול עבור העם היהודי, הליטורגיה הטרידנטינית)