אנו זקוקים לעזרתך! תרגום אתרנו לעברית הואט בשל מחסור במימון. האם אתה חש קריאה לסייע לדיאלוג בין יהודים ונוצרים בארץ הקודש ולעבודת ההסברה למען ישראל על ידי קתולים בעולם הנוצרי, ולתרום למקור הראשון בעברית של מידע על האמונה הקתולית? אנא, תרום כעת!